Redakcja Pro Fide Rege et Lege


Nr ISSN: 0867-6771

Redaktor naczelny

prof. Adam Wielomski

Adam Wielomski

 

Zastępca redaktora naczelnego, redaktor prowadzący, szef działów: "Idee", "Recenzje"

dr Arkadiusz Meller

 

 

 

Zastępca redaktora naczelnego
dr Paweł Bała

 

 

Zastępca redaktora naczelnego

mgr Maciej Słęcki

mgr Maciej Słęcki

 

Szef działu "Prawo i Politologia"

mgr Jaromir Ćwikła

 

Sekretarz redakcji, redaktor językowa

lic. Joanna Rak

 

Szef działu "Historia"

mgr Ryszard Mozgol

 

Szef działu "Filozofia"

mgr Dawid Lipski

 

Redaktor odpowiedzialny za tłumaczenia, redaktor statystyczny

mgr Mariusz Matuszewski

Mariusz Matuszewski

Redaktor odpowiedzialny za tłumaczenia

lic. Filip Cieślak

 

Skład i opracowanie graficzne

mgr Anna Szarko

 

Lista recenzentów za rok 2011:

dr hab. Artur Andrzejuk

dr hab. Ryszard Polak

dr Patryk Tomaszewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - recenzent zewnętrzny

prof. Miguel Ayuso Torres - Uniwersytet Papieski Comillas w Madrycie, dyrektor naukowy Rady Studiów Hiszpańskich im. Filipa II

dr Radomir Malý - Uniwersytet w Czeskich Budziejowicach

 

Lista recenzentów za rok 2012 roku:

dr hab. Artur Andrzejuk

dr hab. Ryszard Polak

dr Patryk Tomaszewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - recenzent zewnętrzny

prof. Miguel Ayuso Torres - Uniwersytet Papieski Comillas w Madrycie, dyrektor naukowy Rady Studiów Hiszpańskich im. Filipa II

dr Radomir Malý - Uniwersytet w Czeskich Budziejowicach

 

Redaktorzy tematyczni

dr Arkadiusz Meller, mgr Maciej Słęcki, mgr Łukasz Święcicki, mgr Piotr Żywiecki

Redaktor językowy

lic. Joanna Rak

Redaktor statystyczny

mgr Mariusz Matuszewski

Rada Naukowa

 prof. dr hab. Mieczysław Gogacz (Przewodniczący, Polska), prof. Miguel Ayuso Torres (Hiszpania) prof. dr hab. Marek Maciejewski (Polska), prof. dr hab. Antoni Stępień (Polska), prof. dr hab. Bogdan Szlachta (Polska), prof. dr hab. Dariusz Szpoper (Polska), dr hab. Artur Andrzejuk (Polska), dr hab. Andrzej Jaszczuk (Polska), dr hab. Krzysztof Kalka (Polska), dr hab. Marcin Karas (Polska), dr hab. Marek Kornat (Polska), dr hab. Ryszard Polak (Polska), dr hab. Tomasz Tulejski (Polska), dr hab. Adam Wielomski (Polska), dr Radomir Malỳ (Czechy), dr Michał Warciński (Sekretarz, Polska)

Instytucja wspierająca: www.konserwatyzm.pl – portal myśli konserwatywnej

Instytucja finansująca: Klub Zachowawczo-Monarchistyczny

Nakład 950 egz.

Dane kontaktowe do redakcji: Klub Zachowawczo-Monarchistyczny, ul. Filtrowa 69, m. 52, 02-055 Warszawa, osoba kontaktowa – dr Arkadiusz Meller (mail: ameller23@gmail.com, tel. 663 174 173)

Dane kontaktowe do wydawcy: Klub Zachowawczo-Monarchistyczny, ul. Filtrowa 69, m. 52, 02-055 Warszawa, osoba kontaktowa – dr Arkadiusz Meller (mail: ameller23@gmail.com, tel. 663 174 173)

Adres pocztowy do przesyłania artykułów: Klub Zachowawczo-Monarchistyczny, ul. Filtrowa 69, m. 52, 02-055 Warszawa

Adresy mailowe do przesyłania artykułów: wielomski@o2.pl; ameller23@gmail.com

Kontakt telefoniczny: 663 174 173

Konto: Klub Zachowawczo-Monarchistyczny: 77-1240-1066-1111-0000-0006-1131

Copyright by Klub Zachowawczo-Monarchistyczny

www.konserwatyzm.pl

Sprzedaż: www.sklep.konserwatyzm.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian tytułów i skracania tekstów